Vận động ủng hộ miền trung
Số ký hiệu văn bản 02
Ngày ban hành 20/10/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Vận động ủng hộ miền trung
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Lê Thị Thu Thủy
Tài liệu đính kèm hoi_chu_thap_do_20201020032710639630.pdf