Cv Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực cư sở giới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 201
Ngày ban hành 12/11/2020
Ngày hiệu lực 12/11/2020
Trích yếu nội dung Cv Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực cư sở giới năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_thang_binh_dang_gioi_2020_20201015101046322320_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20201016083630_000-00-08-h42.pdf