Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 82/BC-UBND
Ngày ban hành 01/07/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01_BC_tong_ket_chuong_trinh_tong_the_CCHC_2020.pdf