Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 2021 - 2030 của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
Số ký hiệu văn bản 92/UBND-NV
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 2021 - 2030 của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Bao_cao_tong_ket_cap_CCHC_2020.pdf