Kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Tống Đức Thuận
Tài liệu đính kèm KH_03_To_chuc_cho_hoa_xuan_Tan_Suu_nam_2021.pdf