Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Đại biểu HĐND phường Tây Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Đại biểu HĐND phường Tây Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

   

Chiều ngày 08/02/2021, Ủy ban MTTQVN phường Tây Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Tây Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị có: đồng chí Phạm Duy Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Duy Thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Quốc Quảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQVN phường; đại diện các tổ chức thành viên của UBMTTQVN phường.

 

Đ/c Vũ Văn Đông, Chủ tịch UB MTTQ phường phát biểu

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe thông báo của Thường trực HĐND phường về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND phường khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, HĐND phường khóa IV được bầu 21 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường là 46 người được phân bổ cho các đơn vị theo cơ cấu trong đó Công tác Đảng: 2 đại biểu; Hội đồng nhân dân: 01 đại biểu; UBND phường: 3 đại biểu; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 4 đại biểu; Công an, quân sự: 2 đại biểu; Y tế, giáo dục: 1 đại biểu; Tổ chức kinh tế: 1 đại biểu; Khu dân cư: 7 đại biểu. Với cơ cấu thành phần bao gồm: Phụ nữ, người dưới 40 tuổi, người ngoài Đảng có tỷ lệ hợp lý.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và 100% đại biểu đã biểu quyết, thống nhất số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Tây Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với dự kiến của Thường trực HĐND phường báo cáo tại Hội nghị. 

Chiều cùng ngày, sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Đại biểu HĐND phường Tây Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường tổ chức hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quốc Quảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường chủ trì hội nghị đã quan triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của thành phố Tam Điệp và công bố quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử. Đồng chí Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ủy ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử.

Tác giả:Trần Đức
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 564
  • Tất cả: 13 156
Đăng nhập